CICLO I
CÓDIGO ASIGNATURAS Créditos
128406 REHABILITACION ORAL I 4
128407 CLINICA DE REHABILITACION ORAL I 10
128408 SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO E INVESTIGACIÓN I 4
128409 OCLUSION I 4
TOTAL 22